Aktualności i wydarzenia

Acting Local, Winning Global 2014

W dniach 14 – 15 maja 2014 roku, odbyła się w Krakowie konferencja pod hasłem: „Acting Local, Winning Global 2014: The Word isn’t Flat” organizowana przez ASPIRE.

Konferencja „Acting Local, Winning Global” odbywa się raz do roku. Jej organizator, ASPIRE, reprezentuje firmy z sektora IT i zaawansowanych usług biznesowych, będąc największą tego typu organizacją w Polsce, zrzeszającą ponad 130 podmiotów, głównie z Krakowa.

W tym roku Liderzy sektora IT spotkali się, by rozmawiać o wzajemnych relacjach między globalnymi i lokalnymi uwarunkowaniami dla rozwoju przemysłu. Pojawiły się tematy dotyczące sytuacji gospodarczej na Ukrainie i w całej Unii Europejskiej czy potencjalnych sojuszy z innymi miastami, jak np. Dublin czy Luksemburg.

Głównym mówcą był Yves Mersch, Członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

Firma Volvo Wadowscy uczestniczyła w konferencji jako członek organizacji ASPIRE a także Partner wydarzenia.